O PROXECTO CENTRARÁ A SÚA ACTIVIDADE en sectores xeradores de emprego e oportunidades de negocio nos próximos anos como son:

Hostelería e turismo.

Comercio e marketing. 

Transporte. 

Informática e comunicacións. 

En concreto realizaránse catro intinerarioos:

  1. Recepción en aloxamentos.
  2. Marketing e comercio internacional.
  3. Conducción de autobús.
  4. Confección de páxinas web.

Cualificando profesionalmente para os postos de:

Recepcionista de hotel.
Comercio e marketing.
Conducción de autobús.
Confección e publicación de páxinas web.