Nº de destinatarios:

· 85 mulleres desempregadas, onde o 100% serán xóvenes.
O colectivo preferente do programa son as mozas de entre 18 e 30 anos, con déficits formativos e con baixa cualificación, tendo como obxetivo fundamental, a súa incorporación ao mercado de traballo.

Obxectivos de inserción laboral:

· 45% do total de persoas participantes.