As actividades de Formación e intermediación laboral, do Departamento de Emprego do Concello de Santiago, están acreditadas ca ISO 9001.

Na medición da satisfacción dos usuarios, tense en conta os datos aportados polos propios usuarios, a través de:

  1. Queixas e/ou reclamacións de usuarios recibidas: incluindo todo tipo de comunicacións relacionadas con discrepancias  na prestación do servicio por parte do Departamento de Emprego.
  2. Felicitacións dos usuarios: incluen as comunicacións de carácter positivo recibidas e que amosan unha satisfacción directa co servicio prestado.
  3. Enquisas de satisfacción dos usuarios: incluen un resume de datos relativos á realización de enquisas de satisfacción.