Estoy inscrito nestos cursos:

Nome Data de Inicio Data de Fin
Solicitar baixa do Curso

Listado de cursos a solicitar:

Nome Data de Inicio Data de Fin
Marketing e Compravenda Internacional 10/04/2018 10/04/2018
Construción de Páxinas Web 06/03/2018 06/03/2018
Obradoiro de TBAE: Motivación para o Emprego 02/02/2018 02/02/2018
Obradoiro de TBAE: Presentacións Efectivas 05/03/2018 05/03/2018
Obradoiro de TBAE: Oratoria I 12/03/2018 12/03/2018
Obradoiro de TBAE: Oratoria II 19/03/2018 19/03/2018
Obradoiro Coxestión do Programa: Presentación do Aplicativo 02/04/2018 02/04/2018